Terugbetaling van je lidgeld

Daar AVIAT Sint-Truiden een sportclub is kan je via de meeste mutualiteiten een jaarlijkse terugbetaling vragen van je lidgeld.

Na inschrijving en betaling van uw jaarlijks lidgeld, zal het secretariaat een ingevuld formulier toesturen dat u kan binnen brengen bij de mutualiteit waar u een terugbetaling krijgt van het betaalde lidgeld.